Dokumenthantering & Mötesteknik

Sharps verksamhet med produkter och tjänster för dokumenthantering och mötesteknik återfinns numera hos Midcon AB. Vi hälsar gamla och nya kunder varmt välkomna! För mer information och personliga kontakter hänvisar vi till Midcon.se.

Försäljning, service & tillbehör

Midcon AB
Järavägen 2, 371 50 Karlskrona
+46 (0)455 30 25 00
kontakt@midcon.se

Kassa/Betalningslösningar

Betalningslösningar Sydost AB

Sharps verksamhet med produkter och tjänster för betalningslösningar återfinns numera hos Betalningslösningar Sydost AB.
Vi hälsar gamla och nya kunder varmt välkomna!

Försäljning, service & tillbehör

+46 (0)455 36 85 80
support@sharpblekinge.se